Hotel Metuj – Pension pro seniory byl slavnostně otevřen v září roku 2011 po rozsáhlejší vnitřní rekonstrukci, jež zajistila přizpůsobení interiérů potřebám osob v seniorském věku a bezbariérovost celého objektu.

Myšlenka otevřít pension pro seniory se zrodila v hlavě současné ředitelky, paní Mgr. Marcely Hrubé, která vzhledem ke svému zdravotnickému a sociálnímu vzdělání strávila velkou část své pracovní dráhy prací právě se seniory.

„Senioři jsou velmi specifickou skupinou s řadou specifických potřeb. Často, například po úmrtí jednoho z manželů, zůstávají osamoceni, bez jakékoliv životní náplně a vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopni samostatně fungovat, ať už z důvodu obstarávání běžných záležitostí, jakými jsou například nákupy, vaření jídla, návštěva lékaře až po nutnost zdravotního dohledu.“, vysvětluje realizaci své myšlenky ředitelka pensionu, paní Mgr. Hrubá. „Rozhodla jsem se tedy nabídnout možnost seniorům a jejich rodinám, která by jim ulehčila mnohdy náhlou, obtížně řešitelnou situaci. V našem pensionu je seniorům poskytnuto ubytování, celodenní stravování a účelné využití jejich volného času. Pension také zajišťuje celodenní zdravotní dohled a pravidelné kontroly praktickým lékařem.“

„Pokud mi to časové možnosti dovolují, ráda a často se sama účastním společných akcí a povídám si se seniory, kteří jsou u nás ubytování. Myslím, že i starší generace má co předávat nám i našim dětem. Proto bych chtěla, aby dveře našeho pensionu byly vždy otevřeny nejen našim seniorům a jejich rodinným příslušníkům, ale všem, kteří chtějí smysluplně strávit svůj čas společně se seniory, třeba při výtvarných činnostech, jen tak při povídání nad šálkem kávy nebo při procházce.“, dodává ředitelka pensionu.