Pro seniory je navržen program, který je přizpůsoben jejich schopnostem, možnostem, potřebám a přáním. Senioři mají možnost si vybrat, jak chtějí  strávit svůj den a jakým aktivitám mají chuť se věnovat. K dispozici jim jsou pracovníci specializovaní na zdravotní cvičení a volnočasové aktivity.

 

 DENNÍ PROGRAM

   8.00 – 10.30 Vítání nového dne
(povídání se seniory, informování o průběhu dne a plánovaných akcích)
   8.30 –  9.00 Čas na snídani
10.30 – 11.30 Program dle přání seniora
  (individuální cvičení, procházka, povídání, četba, výtvarná činnost)
11.30 – 12.00 Společné cvičení
12.00 – 13.00 Čas na oběd
13.00 – 14.00 Odpolední klid a odpočinek
14.00 – 16.00 Program dle přání seniora
  (individuální cvičení, procházka, povídání, četba, výtvarná činnost, canisterapie)
15.00 – 15.30 Čas na svačinku
16.00 – 18.00 Skupinové volnočasové a aktivizační činnosti
(posezení u kávy či čaje, povídání, výtvarná činnost, četba, společenské a aktivizační hry podporující zachování a rozvoj mentálních a motorických schopností, procházky, výlety, canisterapie)
18.00 – 18.30 Čas na večeři
18.30 – 20.00 Večerní klid a uzavírání dne
(povídání se seniory, shrnutí zážitků)

 

PRAVIDELNÉ AKCE

Zábavně naučné hudební nebo filmové odpoledne  –  dvakrát do měsíce

Oslava narozenin a svátků se společným posezením, živou hudbou a tancem – jednou v měsíci

Posezení s kapelou KOYOTI – jednou v měsíci

Loutkové divadlo  „Příběhy z  hájovny“ – jednou v měsíci

Canisterapie (pozitivní působení psa na zdraví člověka) – každý týden

Duchovní posezení s farářem – jednou do měsíce (individuálně možnost častější návštěvy)

Velký výlet za přírodními a kulturními krásami  – dvakrát ročně